Bảng giá decal chuyển nhiệt Ý

Bảng giá decal chuyển nhiệt Ý gồm decal ép nhiệt, decal in chuyển nhiệt cao cấp:

TÊN DECAL NHIỆT QUY CÁCH GIÁ SỈ GIÁ LẺ CHI CHÚ
Decal in logo PU Ý màu trắng – 0,5 x 30m cuộn 5.800.000 6.000.000 Không bán lẻ mét
Decal in logo PU Ý trong suốt, trong mờ – 0,5 x 30m cuộn 6.000.000 6.200.000 Không bán lẻ mét
Decal ép nhiệt Ý màu thường 0,5 x 30m/cuộn cuộn 4.800.000 5.000.000 Không bán lẻ mét
Decal ép nhiệt Ý màu nổi (nhũ vàng, nhũ bạc, mi nơ) 0,5 x 30m/cuộn cuộn 6.300.000 6.500.000 Không bán lẻ mét
Bảng giá decal chuyển nhiệt Ý

Bảng giá decal chuyển nhiệt Ý